top of page

Privacy Policy

Zusjes sieraden is een kleine onderneming met geregistreerd KVK nummer, gevestigd aan een privé adres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Zusjes sieraden
Peseta 26
8253ES Dronten
Nederland

T: 0650867553
E: zusjessieraden@gmail.com

 

Contactpersoon voor privé zaken
Liesbeth van Vliet - Wevers

Zusjes sieraden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Over ons privacybeleid

Zusjes sieraden geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over  je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zusjes sieraden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens boven aan deze pagina van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

 

Zusjes sieraden verwerkt persoonsgegevens van klanten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die Zusjes sieraden kan verwerken:

 
1. Voor- en achternaam;
2. Geslacht
3. Adresgegevens;
4. Telefoonnummer;
5. E-mailadres;
6. IP-adres;
7. Gebruikersnaam
8. Bedrijfsgegevens
9. Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier. 

Waarom heeft Zusjes sieraden je gegevens nodig?

Op onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zusjes sieraden verwerkt je persoonsgegevens om o.a je bestelling te kunnen leveren, om je te kunnen factureren en eventueel om schriftelijk (per e-mail en/of per post) of telefonisch contact met je op te nemen als wij een vraag hebben over je bestelling.

 

Hieronder vindt je een lijst voor welke doeleinde we je persoonsgegevens nog meer kunnen gebruiken:
1.   Om diensten te verlenen en te factureren.
2.   Om bestellingen af te handelen en klanten te informeren over het verloop daarvan.
3.   Om met klanten te communiceren (waaronder het verzenden van berichten).
4.   Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden.
5.   Om de diensten op de wensen van de klanten af te stemmen.
6.   Om de diensten te optimaliseren.
7.   Om extra diensten en voordelen aan te bieden.
8.   Om klanten te informeren over producten, aanbiedingen en acties van Zusjes sieraden
9.   Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien daarvoor toestemming is gegeven.
10. Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien Zusjes sieraden daartoe verplicht is op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties).
11. Om te controleren of klanten aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
12. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
13. Om identiteiten te verifiëren en fraude tegen te gaan.

 

Prijsvragen

Als je meedoet aan een actie- of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. We schrijven je niet automatisch in op onze nieuwsbrieven.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

 

Je rechten

Je hebt het recht om:
• Al je gegevens te laten verwijderen. Dat betekent wel dat je niet meer bij ons kunt bestellen omdat we de gegevens nodig hebben om je bestelling te verwerken.
• Te weten welke gegevens we van jou bewaren. De meeste gegevens staan ook in jouw account.
• Een elektronische kopie van die gegevens te hebben.
• Niet-correcte gegevens te wijzigen. Je kunt dit ook zelf doen in je account.
 

Beveiligen

Zusjes sieraden neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Zusjes sieraden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.
 

bottom of page